BỔ GAN GASILYNE -Mát Gan, Giải Độc Gan, Bảo Vệ Gan

Bổ Gan Gasilyne là sản phẩm bảo vệ gan toàn diện khỏi tác hại của rượu bia, chất kích thích. Hỗ trợ giảm mề đay, dị ứng, vàng da do chức năng gan suy yếu. Giúp bạn có một lá gan mạnh khỏe và đạt hiệu quả thanh nhiệt, g.iải độc gan, phục hồi gan sau những tổn thương một cách tối ưu nhất.
Sản phẩm được các nhà khoa học Viện Khoa Học Công Nghệ Y Dược – IMPT nghiên cứu và khẳng định tác dụng làm mát gan, giải độc gan, phòng chống các bệnh về gan.

GIÁ THAM KHẢO:695 000 VND

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdimuadi.vn%2Fproduct%2F53787%3Fpub_id%3D6808651422817583104%26fbclid%3DIwAR0Ik9g9RycHvhm3JOkm_-WmI-CaUBS-D5HyDd0b0q3zNr2KueviI7liJf0&h=AT2_lflRBVfdconZLOW-e_TKQ5O18naLMD3jlLqX-lGkES1hWn3y8U3R-D1vesVB2FXo9qtVIIDlrZLPY4H4JDFN642mzHA-wSFuBpxgQcr18FXo67VHVsz78jYKbp1oRR8DpQ