Ehon kỹ năng sống – Bé trai đi toilet

  • Phù hợp cho bé từ 1-5 tuổi
  • Chủ đề: kỹ năng sống – Bé trai đi toilet
  • Được coi là “thực phẩm của tâm hồn” cho trẻ em tại Nhật Bản