Hạt Chia Mỹ túi Ned Nature 400g Việt Tam Anh

  • Thành phần 100 % hạt chia
  • Sản phẩm tốt cho thị lực, tim mạch, trí não
  • Dành cho mọi lứa tuổi