Lật mở cùng con – Làm việc nhà, dễ thôi mà! (Giúp trẻ biết tự lập, biết giúp đỡ bố mẹ)

  • Phù hợp cho bé từ 2-6 tuổi
  • Câu truyện: Làm việc nhà, dễ thôi mà!
  • EQ-IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ