Lật mở cùng con – Tự lập không hấp tấp! (Giúp trẻ biết cách tự chăm sóc bản thân)

  • Phù hợp cho bé từ 2-6 tuổi
  • Câu truyện: Tự lập không hấp tấp
  • EQ-IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ