Thảo dược ngâm chân Cung Đình 100ml

  • Hỗ trợ, điều trị các triệu chứng phong thấp, chân tay lạnh, tán dương, ấm can, phế, tỳ,vị
  • Đối tượng sử dụng: Phụ nữ, người già, người bệnh. Người có các vấn đề về chân